Aanmelding

Indien uw kind door de stamschool is verwezen naar onze Taalschool, omdat hij of zij in aanmerking komt voor ons onderwijs, dan vindt een intakegesprek plaats met de intern begeleider.   

Voor het aanmelden van een kind moet de stamschool contact opnemen met de Taalschool. Dat kan per mail (m.vandijk@taalschoolhilversum.nl) of op donderdag telefonisch (035-2067010). Wekelijks worden op donderdag alle nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen. 

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek wordt naast de eerste kennismaking, samen met ouders in kaart gebracht welke specifieke onderwijsbehoefte het kind heeft en formuleren we de ondersteuningsvraag van de school.

Please take notice of our admission policy:
aannamebeleid Engelse versie, 30 april 2021.pdf

Graag vragen we u het aannamebeleid goed door te lezen:
aannamebeleid Taalschool, 30 april 2021.pdf