Aanmelding

Indien uw kind door de stamschool is verwezen naar onze Taalschool, omdat hij of zij in aanmerking komt voor ons onderwijs, dan vindt een intakegesprek plaats met Anna van Baarsen of de intern begeleider. 

Voor het aanmelden van een kind moet de stamschool contact opnemen met de Taalschool. Dat kan per mail naar: aanmelden@taalschoolhilversum.nl

Wekelijks worden op maandag en donderdag alle nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt naast de eerste kennismaking, samen met ouders in kaart gebracht welke specifieke onderwijsbehoefte het kind heeft en formuleren we de ondersteuningsvraag van de school.

Please take notice of our admission policy:
aannamebeleid Engelse versie, 30 april 2021.pdf


Graag vragen we u het aannamebeleid goed door te lezen:
aannamebeleid Taalschool, 30 april 2021.pdf

Vanwege het grote instroomaantal van leerlingen op dit moment, verzoeken wij u om het inschrijfformulier voorafgaand aan de intake in te vullen. Alleen met het inschrijfformulier kan er een aanmelding plaatsvinden! Het inschrijfformulier kan gemaild worden naar: aanmelden@taalschoolhilversum.nl

inschrijfformulier Nederlands
inschrijfformulier Engels


Oekraïne

- Leerlingen uit Oekraïne hoeven niet eerst een stamschool te zoeken;
- U wordt verzocht het inschrijfformulier voorafgaand aan de intake in te vullen: inschrijfformulier Nederlands.  Het inschrijfformulier kan gemaild worden naar: aanmelden@taalschoolhilversum.nl

Tweede Taalschool

Thebe 22
1213 NV Hilversum
T: 06 - 57 93 97 26


De leerlingen worden geplaatst in de groep die het beste aansluit bij het kind. Op beide locaties worden kinderen van verschillende nationaliteiten geplaatst.