Missie

De beste start voor kinderen in de Nederlandse samenleving!

 

Visie

Wij bieden nieuwkomerskinderen in één jaar tijd de basiskennis van de Nederlandse taal en cultuur aan, zodat zij zich optimaal verder kunnen ontwikkelen in het Nederlandse onderwijs en in onze samenleving. De Taalschool is een openbare basisschool. Op een openbare school is elk kind van harte welkom. Kinderen, ouders en leerkrachten gaan met elkaar om op basis van wederzijds respect voor ieders persoonlijke overtuiging.

 

Zorgdragen voor een goede basis voor de Nederlandse taalvaardigheid

De kinderen worden ondergedompeld in een Nederlands taalbad. We bieden een uitgebreid vakkenpakket aan, toegespitst op het individuele kind. Zo krijgen de kinderen binnen het vakgebied taal de vakken: spelling, zinsbouw, woordenschat en mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en (begrijpend) lezen. Hierbij hebben we respect voor de ‘eigen’ taal van elke leerling.


Zorgdragen voor kennis van de Nederlandse samenleving, zodat ze er optimaal aan deel kunnen nemen

Deze kennis ontwikkelen de leerlingen dagelijks via de verhalen uit de methodes en door de vakken maatschappijoriëntatie, wereldoriëntatie en de vele uitstapjes voor het onderdeel inburgering. Hierbij hebben we respect voor de ‘eigen’ cultuur en achtergrond van elke leerling.
 

Zorgdragen voor een open en veilige sfeer
 

De leerkracht: Door middel van het benadrukken van wederzijds respect, dragen we hieraan bij. De leerkrachten gaan regelmatig bij elkaar in de klas kijken. Een belangrijk middel voor een goede sfeer is het gebruik van humor en je kwetsbaar opstellen.

De leerling: Iedere leerling is hier nieuw en ieder weet dus hoe het is om ergens nieuw te zijn. We laten de leerlingen merken dat het normaal is om iets nog niet te weten op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken.

De ouders: Ouders kunnen altijd in diezelfde week een afspraak maken voor een individueel gesprek. Daarnaast betrekken we de ouders zoveel mogelijk bij de school o.a. door informatie over de leerling uit te wisselen en tijdens de informatie bijeenkomsten. Ook nodigen we de ouders uit voor het oudercafé en vragen we regelmatig actief naar de mening van elke ouder.