Taalschool Hilversum: de beste start voor uw kind in de Nederlandse samenleving!

Welkom bij openbare basisschool Taalschool Hilversum. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die vanuit het buitenland in de regio van Hilversum komen wonen en geen Nederlands spreken, leren we op Taalschool Hilversum in één jaar de basis van de Nederlandse taal. Taalschool Hilversum ligt in de gezellige wijk Noordoost Hilversum en herbergt ook kinderen uit omringende gemeentes als Huizen, Naarden, Blaricum, Laren en Wijdemeren. 

Wilt u uw kind ziekmelden, mailt u dan naar de leerkracht van uw kind. De leerkracht weet dan dat uw kind die dag niet op school komt. Heeft u een vraag aan onze intern begeleider, dan mailt u naar ibt@taalschoolhilversum.nl.

Heeft u een vraag over het aanmelden van uw kind dan mailt u naar Anna van Baarsen. Haar e-mailadres is: a.vanbaarsen@taalschoolhilversum.nl. De mails worden op maandag en donderdag behandeld.

Wilt u iemand spreken, dan kunt u ons bellen, maar doet u dit dan vóór 9.00 uur of na schooltijd, want de leerkrachten zijn aan het lesgeven.