Aanmelding

Indien uw kind door de stamschool is verwezen naar onze Taalschool, omdat hij of zij in aanmerking komt voor ons onderwijs, dan vindt een intakegesprek plaats met Jacqueline.

Inschrijfformulier

Vanwege het grote instroomaantal van leerlingen op dit moment, verzoeken wij u om het inschrijfformulier voorafgaand aan de intake in te vullen. Alleen met het inschrijfformulier kan er een aanmelding plaatsvinden! Het inschrijfformulier kan gemaild worden naar: aanmelden@taalschoolhilversum.nl
Inschrijfformulier Taalschool Hilversum Ned. versie.docx
registration form Taalschool.docx

Wekelijks worden op maandag en donderdag alle nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt naast de eerste kennismaking, samen met ouders in kaart gebracht welke specifieke onderwijsbehoefte het kind heeft en formuleren we de ondersteuningsvraag van de school.

Aannamebeleid

Please take notice of our admission policy:
aannamebeleid Engelse versie, 30 april 2021.pdf

Graag vragen we u het aannamebeleid goed door te lezen:
aannamebeleid Taalschool, 30 april 2021.pdf