Schooltijden

Taalschool Hilversum hanteert een continurooster. De leerlingen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag niet naar huis. Alle kinderen lunchen samen met de groepsleerkracht. Ze nemen zelf hun lunch mee naar school. Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij.

 

Continurooster
  • Maandag 8.30 - 14.30 uur
  • Dinsdag 8.30 - 14.30 uur
  • Woensdag 8.30 - 12.00 uur
  • Donderdag 8.30 - 14.30 uur
  • Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

 

De schooldeur gaat om 8.25 uur open. Stipt om 8.30 uur beginnen de lessen. Aan het eind van de lesdag kunnen de kinderen op het schoolplein worden opgehaald. Rond 10 uur en rond 12 uur hebben de kinderen pauze. We eten en drinken in de klas en daarvoor of daarna spelen de kinderen een kwartier buiten.

 

Vakantierooster/Studiedagen

Voor een actueel overzicht van alle vakanties en studiedagen verwijzen wij u graag naar de agenda in Parro.