Zorg en begeleiding

De intern begeleiders : Marianne Zurlohe-Scheepers 
                                           Joyce Ekdom-Halma

Als intern begeleiders zijn wij verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid op de Taalschool. Dit doen wij door een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen.

Daarnaast werken wij aan het zo optimaal mogelijk realiseren van passend onderwijs, opbrengst- en
handelingsgericht werken.

Onze taken bestaan onder andere uit:

- het beginniveau van nieuwe leerlingen vaststellen bij de intake

- het maken van een ontwikkelingsperspectief met leerrendements- en/of uitstroom-verwachting (vastleggen van de doelen die de leerlingen gaan behalen)

- het ondersteunen en begeleiden van de leerkrachten

- de ondersteuning gericht op onderwijs en opvoeding van de leerling op school en in zijn thuissituatie

- het aanvragen van externe ondersteuning in de vorm van arrangementen en aanvragen die eventueel leiden tot een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.