De Taalschool Hilversum
Onze school is voor nieuwkomers en vervult een regiofunctie voor kinderen die pas kort in
Nederland zijn. We werken nauw samen met omringende gemeentes als Huizen, Naarden,
Blaricum, Laren en Wijdemeren. De naam Taalschool is gekozen, omdat Taalschool een begrip
is dat in meer nieuwkomersscholen gebruikt wordt. Dit is een duidelijke naam en de plaats
erachter geeft uiteraard de locatie aan.

Richting
De Taalschool is een openbare basisschool. Op een openbare school is elk kind van harte
welkom ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, cultuur e.d. Kinderen, ouders en leerkrachten
gaan met elkaar om op basis van wederzijds respect voor ieders persoonlijke overtuiging.
Bij ons op school verwachten wij dat ieder kind en iedere ouder een ander niet discrimineert
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond
dan ook (artikel 1 van de grondwet). Merken wij dat uw kind(eren) zich niet aan deze regel
houden, dan zullen wij uitleggen dat we dit niet toestaan. Blijft het gedrag aanhouden, dan
zullen wij de ouder(s) altijd informeren en (mogelijk) op gesprek vragen.