Tijdens onze studiedag hebben we met ons team onze visie en missie voor het komende schooljaar geëvalueerd en hier en daar herzien. Dit is onze visie:

Onze visie
Wij bieden nieuwkomerskinderen in één jaar tijd de basiskennis van de Nederlandse taal en cultuur aan, zodat zij zich optimaal verder kunnen ontwikkelen in het Nederlandse onderwijs en in
onze samenleving. De manier waarop we dit willen bereiken (onze missie) is:
 Zorgdragen voor een goede basis voor de Nederlandse taalvaardigheid.
De kinderen worden ondergedompeld in een Nederlands taalbad. We bieden een uitgebreid vakkenpakket aan, toegespitst op het individuele kind. Zo krijgen de kinderen
binnen het vakgebied taal de vakken: spelling, zinsbouw, woordenschat en mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en (begrijpend) lezen. Hierbij hebben we respect voor de
‘eigen’ taal van elke leerling.
• Zorgdragen voor kennis van de Nederlandse samenleving, zodat ze er optimaal aan deel kunnen nemen.
Deze kennis ontwikkelen de leerlingen dagelijks via de verhalen uit de methodes en door de vakken maatschappijoriëntatie, wereldoriëntatie en de vele uitstapjes voor het onderdeel inburgering. Hierbij hebben we respect voor de ‘eigen’ cultuur en achtergrond van elke leerling.
• Zorgdragen voor een open en veilige sfeer

De leerkracht
Door middel van het benadrukken van wederzijds respect, dragen we hieraan bij. De leerkrachten gaan regelmatig bij elkaar in de klas kijken. Een belangrijk middel voor een goede sfeer is het gebruik van humor en je kwetsbaar opstellen.

De leerling
Iedere leerling is hier nieuw en ieder weet dus hoe het is om ergens nieuw te zijn. We laten de leerlingen merken dat het normaal is om iets nog niet te weten op een respectvolle
manier met elkaar om te gaan en samen te werken.

De ouders
Ouders kunnen altijd in diezelfde week een afspraak maken voor een individueel gesprek. Daarnaast betrekken we de ouders zoveel mogelijk bij de school o.a. door informatie over de leerling uit te wisselen en tijdens de informatie bijeenkomsten. Ook nodigen we de ouders uit voor het oudercafé
en vragen we regelmatig actief naar de mening van elke ouder.

Gratis les van vak experts
In schooljaar 2016-2017 zijn we begonnen met het aanbieden van de lessen van de IMC-weekendschool (IMC on tour). Hier volgen leerlingen van 9 tot 13 jaar elke dinsdagmiddag, na schooltijd, gratis les van vak experts. Zij geven workshops over hun vakgebied en beroep, zodat onze leerlingen inzicht krijgen op hun eigen talenten en op hun mogelijke toekomst in onze maatschappij. Deze lessen zullen ook in 2022-2023 doorgaan.