De school heeft een continurooster en voldoet met dit rooster aan de minimale onderwijstijd. De eerste bel gaat om 8.25 uur en de tweede bel om 8.30 uur. Om 10.00 uur en om 12.00 uur
hebben de kinderen pauze, waarbij de leerkrachten de kinderen opvangen in hun eigen lokaal. Om 14.30 uur is de school afgelopen, behalve op woensdag (dan om 12.00 uur).