Taalschool Hilversum een goede basis

De leerlingen op de Taalschool komen bij ons om de basis te leren van het Nederlands. De leerlingen blijven in principe ook maar één jaar op de Taalschool, na dit jaar stromen de leerlingen uit naar het reguliere onderwijs. Wij proberen in het jaar de leerlingen de basis mee te geven van de Nederlandse taal en de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs. In ons lesprogramma komt het vak woordenschat veelvuldig terug. Iedere dag krijgen de leerlingen taalonderwijs aangeboden, hierbij krijgen de leerlingen veel woordenschat aangeboden en daarnaast wordt er ook veel ingezet en gestimuleerd dat leerlingen zelf de taal passief en actief gaan gebruiken. 

Kleine groepen
De Taalschool bestaat uit zes groepen met in iedere groep een groepsleerkracht en een onderwijsassistent. Er wordt lesgegeven in kleine groepen. Vanaf groep 4 werken wij groepsdoorbrekend. Dit houdt in dat de leerlingen getoetst worden en op basis van de toetsen worden de leerlingen ingedeeld in niveaugroepen. Het kan dus zijn dat uw kind in groep 4 zit qua leeftijd en al rekent op groep 5 niveau. Uw kind krijgt dat rekenen aangeboden op groep 5 niveau. Op deze manier kunnen wij met ons onderwijs aansluiten bij wat iedere leerling nodig heeft. Dit is ook nodig op de Taalschool, de leerlingen komen vanuit allerlei verschillende achtergronden bij ons op school, sommige leerlingen hebben in eigen land al wel onderwijs gehad en sommige leerlingen nog helemaal niet.

Het groepsdoorbrekend werken wordt bij de vakken rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en klankenonderwijs gedaan. Woordenschat wordt in de stamgroep gegeven waarbij wij stimuleren dat de leerlingen met en van elkaar leren en het dus niet uit maakt of je al langer op de Taalschool zit of nog maar kort. Leren doe je samen! Ook krijgen de leerlingen op de Taalschool inburgeringslessen aangeboden. Deze lessen zijn bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken met de Nederlandse samenleving.