Vrijwillige ouderbijdrage

24 september 2020
Om diverse activiteiten te kunnen organiseren, zoals schoolreisje en feesten op school, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Voor de Taalschool wordt de bijdrage door stichting Stip betaald. Mocht u de school een vrijwillige bijdrage (27,50 euro) willen geven, dan kan dit op een van de volgende manieren:
a. U geeft het geld aan de juf of meester van het kind
(in envelop met naam en groep van het kind).
b. U maakt het bedrag over op rekeningnummer:
NL 77 ABNA 0456492135 Tnv o.b.s. ‘De Dubbeldekker’ met hierbij de naam van de school, de groep en de naam van uw kind(eren). Wij zullen dit bedrag dan terugstorten aan Stip.